Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

4. ročník konference o Městu a Ekonomice

MĚ100 - Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

5.
den
11.
měsíc
2019
rok
Praha
CAMP

O konferenci

Cíle konference

Cílem konference je pokračovat v tématu, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vs. územní plánování. Již čtvrtým rokem budeme mapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycujeme mladé zájemce. Současně zveme odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat. Konferenci plánujeme pořádat i v dalších letech.


Jak a kdy bude konference probíhat?

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů.

Hovořit budou výzkumníci a zajímaví mluvčí věnující se územnímu plánování ve vztahu k ekonomii.

Konference opět proběhne v reprezentativním prostoru Centra architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2 ve dnech 5. a 6. 11. 2019. Propojením s IPR Praha chceme zvýšit povědomí o konferenci a přizvat širší veřejnost.


Kdo se bude na konferenci podílet

Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

Jako hosty - přednášející zveme letos opět i odborníky mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

V minulém roce pozvání přijali mj. architekt Peter Gero, bývalý stavební ředitel úřadu v Hamburgu, který hovořil o kompetencích v oblasti řízení rozvoje města a urbanista Stefano Wagner ze Švýcarska, který představil netradiční plánovací nástroje studia SASA.

Partneři konference jsou Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Záštitu obdržela konference od Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a IPR Praha.


Program konference

Bude doplněn.


Očekávaný přesah do plánovací praxe

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Praze ve svém závěru z šetření v roce 2016 konstatovala, že veřejnému sektoru u nás chybí kompetence pro vyjednávání se soukromým sektorem. Jako jeden z receptů se uváděla potřeba lepšího vzdělávání příslušných odborníků. Hodláme diskuzí přispět k lepšímu porozumění mezi aktéry územního rozvoje.


Podpora

Konference je podpořena Českým vysokým učením v Praze prostřednictvím grantu SVK 40/19/F5. Děkujeme.

Rovněž děkujeme partnerům za podporu při pořádání konference.Registrace účastníků

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek vložený do šablony (šablona ke stažení ZDE), odešlete jej spolu s přihláškou ve formátu doc/docx. Maximální délka příspěvku je 10 stran včetně obrázků a tabulek (rozhodující je počet stran textu umístěném v šabloně příspěvku).

Termín pro registraci v případě aktivní prezentace a odeslání příspěvků je do 30. 8. 2019, pro posluchače do 30. 9. 2019.

Registrační formulář:

Registruji se bez příspěvku, pouze jako posluchač:

Pokud chcete prezentovat příspěvek (popřípadě ho umístit do sborníku), zde ho přiložte:


Archiv sborníků

Sborníky minulých ročníků jsou ke stažení po kliknutí na náhled

2016 2017 2018

© FA ČVUT | kontakt: rezac@fa.cvut.cz (silhamar@fa.cvut.cz)

.