Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

1. ročník konference o Městu a Ekonomice

MĚ100 - Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

3. a 4.
den
11.
měsíc
2016
rok
Praha
FA ČVUT

Program konference

Program konference ke stažení ZDE.

O konferenci

Cíle konference

Otevřeme nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vs. plánování. Chceme zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce. Současně hodláme přizvat odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat. Konferenci plánujeme, pokud to formát konference umožní, pořádat i v dalších letech. Uvažujeme o jejím zapojení do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Jak a kdy bude konference probíhat?

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů a odborné debaty nad příspěvky. Budeme se snažit vybírat spíše lidi mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí a to především pracovníky odborů, na kterých se připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb, nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Konference (workshop day) proběhne na Fakultě architektury 3. 11. 2016.

Kdo se bude na konferenci podílet

Pozveme zahraniční odborníky, kteří dlouhodobě žijí a pracují u nás, a kteří mají bohaté zkušenosti s plánováním a stavěním v zahraničí.

Partneři konference budou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) nebo Asociací developerů (AD).

Výstup konference

Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference s ISBN 978-80-01-05987-6.

Podpora

Konference je podpořena Českým vysokým učením v Praze prostřednictvím grantu SVK 44/16/F5. Děkujeme.


Registrace účastníků

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

Pokud chtete mít na konfereni příspěvek vložený do šablony (šablona ke stažení ZDE), odešlete jej spolu s přihláškou ve formátu doc/docx. Maximální délka příspěvku je 10 stran včetně obrázků a tabulek (rozhodující je počet stran textu umístěném v šabloně příspěvku).

Termín pro odeslání příspěvků je do 30. 10. 2016.

Registrační formulář:

Pokud chcete prezentovat příspěvek (popřípadě ho umístit do sbornku), zde ho přiložte:


© FA ČVUT | kontakt: committee@me100.eu

.