Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

3. ročník konference o Městu a Ekonomice

MĚ100 - Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

18.
den
10.
měsíc
2018
rok
Praha
CAMP

O konferenci

Cíle konference

Cílem konference je rokem pokračovat v tématu, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vrs. územní plánování. Již třetím mapujeme, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycujeme mladé zájemce. Současně zveme odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat. Konferenci plánujeme pořádat i v dalších letech.


Jak a kdy bude konference probíhat?

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů.

Hovořit budou:


Jaroslav Pašmik, VŠE
Vzděláním muzikolog, vyučuje management na VŠE v Praze. Je vedoucím Centra managementu udržitelnosti Fakulty podnikohospodářské. Udržitelnému byznysu se věnuje především v kontextu nadnárodních korporací. V roce 2009 stál u zrodu České rady pro šetrné budovy, kde více než 5 let pomáhal firmám v orientaci na vyšší šetrnost v oblasti stavebnictví. Jaroslav je také členem dozorčí rady projektu Bezobalu.org, který otevřel v Česku první bezobalový obchod.

Peter Gero, Hamburg
Vedoucí stavební ředitel a.D. Svobodného a hanzovního města Hamburg.
Žije střídavě v Hamburgu a v Bratislavě. Je členem dozorčí rady v podniku nájemní bytové výstavby v Hamburgu. Spolupracuje s vedením města Prahy a IPR (Institut plánování a rozvoje) Člen Rady architektů v Liberci. Konzultant urbanistických a architektonických ateliérů, např. BB + GG a BLAU z Barcelony, zasedá v odborných porotách mnoha mezinárodních soutěží. Je odborným garantem projektu Trenčín si Ty, koncepčních urbanistických řešení v Hlohovci, Malackách a členem rady poradců Dunajského fondu Středoevropské nadace.

Lukáš Makovský, IPR Praha
Pracovník IPR Praha, vedoucí Kanceláře strategie a rozvoje se zaměřením na urbánní ekonomii, spolueditor aktualizace Strategického plánu 2016

Stefano Wagner, Lugano
Partner projekční kanceláře Studi Associati SA v Luganu, Švýcarsko. Je členem Mezinárodní společnosti urbanistů (IsoCARP), prezidentem Švýcarské společnosti pro územní plánování a regionální politiky (ROREP), viceprezidentem Švýcarského spolku expertů v oblasti životního prostředí (SUV-ASEP). Podílel se na strategických plánech pro Lugano (Nuovo Quartiere Cornaredo), národní park "Adula", velkých dopravních studiích (AlpTransit) a výzkumných pracech (Umwelt und Verkehr) ve Švýcarsku, Itálii, Ukrajině a Německu.


Kristýna Mecnerová, ČZU
Absolvovala jsem bakalářský obor Územní plánování na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. Letos nastupuji na navazující magisterské studium na stejné fakultě, obor Prostorové plánování. Po ukončení studia bych se ráda dále věnovala vystudovanému oboru a urbanismu obecně.
Mezi mé zájmy patří urbanismus, architektura, cestování, gastronomie.

Martin Šilha, ČVUT
Postgraduální student na Faklutě architektury ČVUT v Praze, datový analytik a výzkumný pracovník, který se soustředí na trh s bydlením v hl. m. Praze.

Vít Řezáč, ČVUT
Odborný asistent na ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. Od roku 1994 pracuje paralelně v mezinárodních společnostech (např. Skanska Property CR) na funkci manažera projektů.
Během své profesní dráhy se vždy pohyboval v oblasti stavby měst. Od počátku 90. let se na fakultě zabývá problematikou ekonomie v územním plánování, otázkou řízení velkých projektů a dále pak procesy v plánování a územně plánovací legislativou v zahraničí.
Ve své disertační práci "Město krátkých vzdáleností" sleduje ekonomické důsledky nastavení systému plánování u nás. Teze práce zní "Nejasná pravidla a nekonkrétní formulace veřejného zájmu jsou přítěží pro obce i developery v procesu plánování a rozvoje konkrétního území."
V roce 1993 ukončil postgraduální studium územního plánování na ETH v Zurichu. Absolvoval i kratší stáže na jiných pracovištích (mj. stavební úřad v Hamburgu).

Václav Hofman, ČZU
Jsem studentem magisterského oboru Prostorové plánování na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. Jako bakalářský stupeň studia jsem absolvoval obor Územní plánování na stejné fakultě.
Do pracovních zkušeností nejblíže studovanému oboru se dá zařadit brigáda na Ministerstvu vnitra České republiky, oddělení vzdělávání územní veřejné správy.
Mezi mé záliby patří architektura, urbanismus, cestování a sport. Během studia územního plánování se pro mě tento obor a obory související staly zároveň koníčkem a chtěl bych se tomuto směru věnovat i po dokončeném studiu.
Konference proběhne letos poprvé v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2 ve dnech 18. a 19. 10. 2018. Propojením s IPR Praha chceme zvýšit povědomí o konferenci a přizvat širší veřejnost.


Kdo se bude na konferenci podílet

Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

Jako hosty-přednášející zveme letos opět odborníky mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb, nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Letos pozvání přijali mj. architekt Peter Gero, bývalý stavební ředitel úřadu v Hamburgu, který bude hovořit o kompetencích v oblasti řízení rozvoje města a urbanista Stefano Wagner ze Švýcarska, který představí netradiční plánovací nástroje studia SASA.

Partneři konference jsou Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT v Praze a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Záštitu obdržela konference od Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a IPR Praha.


Program konferenceProgram třetího ročníku konference je k dispozici ZDE.


Očekávaný přesah do plánovací praxe

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Praze ve svém závěru z šetření v roce 2016 konstatovala, že veřejnému sektoru u nás chybí kompetence pro vyjednávání se soukromým sektorem. Jako jeden z receptů se uváděla potřeba lepšího vzdělávání příslušných odborníků. Hodláme diskuzí přispět k lepšímu porozumění mezi aktéry územního rozvoje.


Podpora

Konference je podpořena Českým vysokým učením v Praze prostřednictvím grantu SVK 38/18/F5. Děkujeme.

Rovněž děkujeme partnerům za podporu při pořádání konference.Registrace účastníků

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

Pokud chtete mít na konfereni příspěvek vložený do šablony (šablona ke stažení ZDE), odešlete jej spolu s přihláškou ve formátu doc/docx. Maximální délka příspěvku je 10 stran včetně obrázků a tabulek (rozhodující je počet stran textu umístěném v šabloně příspěvku).

Termín pro registraci v případě aktivní pezentace a odeslání příspěvků je do 30. 8. 2018, pro posluchče do 16. 10. 2018.

Registrační formulář:

Registruji se bez příspěvku, pouze jako posluchač (registrace s příspěvkem již není možná):

Pokud chcete prezentovat příspěvek (popřípadě ho umístit do sbornku), zde ho přiložte:


© FA ČVUT | kontakt: rezac@fa.cvut.cz (silhamar@fa.cvut.cz)

.