Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

2. ročník konference o Městu a Ekonomice

MĚ100 - Studentská vědecká konference o ekonomice územního plánování v měřítku města

2. a 3.
den
11.
měsíc
2017
rok
Praha
FA ČVUT

O konferenci

Cíle konference

Otevřeme nově téma, které je sice často v souvislosti s plánováním zmiňováno, ale zřídka prezentováno: ekonomika vs. plánování. Chceme zmapovat, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchytit mladé zájemce. Současně hodláme přizvat odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat. Konferenci plánujeme, pokud to formát konference umožní, pořádat i v dalších letech.

Jak a kdy bude konference probíhat?

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů a odborné debaty nad příspěvky. Budeme se snažit vybírat spíše odorníky mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí a to především pracovníky odborů, na kterých se připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb, nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Konference (workshop day) proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze (Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice) 2 - 3. 11. 2017.

Kdo se bude na konferenci podílet

Pozveme zahraniční odborníky, kteří dlouhodobě žijí a pracují u nás, a kteří mají bohaté zkušenosti s plánováním a stavěním v zahraničí.

Partneři konference budou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) a Asociací developerů (AD).

Program konference 2017

Program druhého ročníku konference je k dispozici ZDE.

Výstup konference

Vybrané příspěvky budou zveřejněny ve sborníku konference s ISBN 978-80-01-06299-9.

Sborník 1. ročníku konference Mě100 z roku 2016 je k nahlédnutí ZDE.

Podpora

Konference je podpořena Českým vysokým učením v Praze prostřednictvím grantu SVK 42/17/F5. Děkujeme.

Rovněž děkujeme partnerům za podporu při pořádání konference:

Partneři konference


Registrace účastníků

Pro zaregistrování vyplňte níže uvedený formulář a odešlete.

Pokud chtete mít na konfereni příspěvek vložený do šablony (šablona ke stažení ZDE), odešlete jej spolu s přihláškou ve formátu doc/docx. Maximální délka příspěvku je 10 stran včetně obrázků a tabulek (rozhodující je počet stran textu umístěném v šabloně příspěvku).

Termín pro registraci v případě aktivní pezentace a odeslání příspěvků je do 30. 8. 2017, pro posluchče do 30. 10. 2017.

Registrační formulář:

Registruji se bez příspěvku, pouze jako posluchač:

Pokud chcete prezentovat příspěvek (popřípadě ho umístit do sbornku), zde ho přiložte:


© FA ČVUT | kontakt: rezac@fa.cvut.cz (committee@me100.eu)

.